WEDSTRIJDREGLEMENTArtikel 1

«De 24 uur van Nijvel » is een loopwedstijd voor individuele lopers en voor ploegen van 4 lopers. De wedstrijd is open gesteld voor zowel aangeslotenen als voor niet-aangaslotenen. De ploegen van 4 lopers mogen samegesteld zijn uit enkel mannen, enkel vrouwen of gemengd. Eén persoon van een ander geslacht is voldoende om een gemengde ploeg te vormen.


Artikel 2

De 24 uur wedstrijd gaat door in het stadion van Nijvel en de Jules Mathieulaan, op een volledig verkeersvrije omloop. De deelnemers lopen op hun eigen verantwoordelijkheid.


Artikel 3

Iedere estafetteploeg bepaalt zelf de afstand van ieder estafette. Elke loper dient minimum 30 minuten te lopen alvorens het aflossings-herkenningsteken te kunnen doorgeven.

Er is geen maximum, maar elke loper dient minimum 30 minuten te lopen. De aflossing gebeurt door het doorgeven van het aflossings-herkenningsteken en mits aftekenen van het wedstrijdblad.

Het doorgeven van het aflossingsherkenningsteken mag gebeuren binnen een tijdspanne van 7 minuten na het uur of half uur, aangeduid door de organisatie via een « groen licht », dit eveneens bij kwetsuur of de opgave van een ploegmaat. Binnen de tijdspanne van een half uur kan het aflossingsherkenningsteken maar 1 keer doorgegeven worden.

De ploegen beheren zelf elke aflossing binnen de tijdspanne van 7 minuten na het uur of half uur.

Het doorgeven van het aflossingsherkenningsteken dient verplicht te gebeuren in de daarvoor voorziene zone, aangeduid op de grond (over een lengte van 20 meter), in de buurt van de bevoorradingspost . Deze zone is overdekt. De controleposten zijn aan de aankomst en aan ieder uiteinde van de omloop geplaatst.


Artikel 4

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart elke loper over een goede fysische en psychische gezondheid te beschikken.

Om deel te mogen nemen moet men minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de wedstrijd.

De organsatoren kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of kwetsuren voor, tijdens of na de wedstrijd.


Artikel 5

Elke deelnemer verklaart zich akkoord om met een borstnummer te lopen waarop eventuele logo's van sponsors vermeld kunnen worden.

Inschrijvingsrecht: Individueel : 55 €. Ploeg : 120 €.

Dit bedrag omvat de inschrijvingsrecht, een t-shirt « 24 heures de Nivelles » en de bevoorrading (water, energiedranken, peperkoek, bananen, zoutkoekjes, enz) en massages. Medische assistentie wordt voorzien door de organisatie.


Artikel 6

De nominale duur van de loopwedstijd is vastgelegd op vierentwintig uur, ononderbroken.

Enkel het organisatie comité is samenspraak met de scheidsrechter, afgevaardigd door de LRBA, is gemachtigd om de omstandigheden te bapalen waarop de wedstrijd kan worden stopgezet of onderbroken.

Aan het einde van de 24 uur dienen alle lopers te stoppen bij het horen van een revolverschot en te wachten op de komst van een officieel om de "restmaters" op te meten.


Artikel 7

Elke onregelmatigheid of klacht betreffende de koers zal behandeld worden door de leden van de organisatie comité in samenspraak met een scheidsrechter afgevaardigd door de LRBA.


Artikel 8

Elke deelnemer of ploeg dient verplicht online op www.24hnivelles.be het deelnemingsformulier in te vullen en het inschrijvingsrecht over te schrijven op het IBAN BE63 7323 1636 1208 rekeningnummer met als mededeling : naam en voornaam voor de individuele deelnemer en/of de naam van de ploeg (een ploeg dient de volledige som van 120 € in zijn totaliteit over te schrijven).

De inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijvingsrecht.

Tegen uiterlijk 07/10/2013 zal de organisatie de lijst met deelnemers en ploegen meedelen

In geval van forfait wordt de inschrijving niet terugbataald.

In geval van overmacht mag een ploeg de deelnemers binnen de ploeg wisselen en dit ten laatste op de dag, voor de start, van de wedstijd zelf.

Eens de wedstrijd gestart, wordt geen enkele wijziging binnen een ploeg toegestaan het tegenovergestelde zal de diskalificatie van de ploeg als gevolg hebben.

Artikele 9

Voor de individuele atleten die aangesloten zijn bij de VAL/KBAB moet het inschrijvingsformulier ingevuld en het inschrijvingsrecht betaald zijn uiterlijk op 7 oktober 2013. Zoniet worden zij niet opgenomen voor de deelname aan het Belgisch Kampioenschap.


Artikel 10

Prijsuitreiking : vanaf15 uur

Individuele lopers : de eerste 3 met scratch, de eerste 3 dames en de 3 eerste heren.

Ploegen : De eerste damesploeg en de eerste herenploeg.

De eerste gemengde ploeg.

We danken onze sponsors